ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ


ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

6 + 2 =

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Σε συνεργασία με το τμήμα Ενδοκρινολογίας και το Διαβητολογικό Κέντρο του Γ.Ν.Α. “Ο Ευαγγελισμός”
Δ: 25ης Μαρτίου 11, 15232 Χαλάνδρι
Τ: 2112105553
W: www.welcometravel.gr
E: info@welcometravel.gr